Diagnose Ravaglioli Hefbruggen Remmenbank Emissieset Aircoservicestations Ravaglioli Wielservice
De nieuwste ACTIEFOLDER

Nu bekijken

Privacystatement

Doeleinden verwerking
Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: het abonneren op onze mailinglist en direct marketing waarbij wij u informeren omtrent producten en diensten van Rocar-Tech Garage Equipment B.V. en het uitvoeren van correcte nakoming van overeenkomsten.

Wettelijke grondslag verwerking
Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ontvangers persoonsgegevens
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de  kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Rocar-Tech Garage Equipment B.V. niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen om doelen te realiseren. Voor mailinglijsten hanteren wij een bewaartermijn van één jaar na uitschrijving.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Rocar-Tech Garage Equipment B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Rocar-Tech Garage Equipment B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Rocar-Tech Garage Equipment B.V.
t.a.v. de heer J. Roozeboom Granaatstraat 38
7554 TR Hengelo
e-mail: info@rocartech.nl

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rocar-Tech Garage Equipment B.V., neem dan contact op met Rocar-Tech Garage Equipment B.V., de heer J. Roozeboom via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement

De snelste weg naar passend equipment! Tel: +31 (0)74 259 41 61 E-mail: info@rocartech.nl