Diagnose Ravaglioli Hefbruggen Remmenbank Emissieset Aircoservicestations Ravaglioli Wielservice
De nieuwste ACTIEFOLDER

Nu bekijken

Privacystatement

Doeleinden verwerking
Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: het abonneren op onze mailinglist en direct marketing waarbij wij u informeren omtrent producten en diensten van Rocar-Tech Garage Equipment B.V. en het uitvoeren van correcte nakoming van overeenkomsten.

Wettelijke grondslag verwerking
Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ontvangers persoonsgegevens
Rocar-Tech Garage Equipment B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Rocar-Tech Garage Equipment B.V. niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen om doelen te realiseren. Voor mailinglijsten hanteren wij een bewaartermijn van één jaar na uitschrijving.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Rocar-Tech Garage Equipment B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Rocar-Tech Garage Equipment B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Rocar-Tech Garage Equipment B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Rocar-Tech Garage Equipment B.V.
t.a.v. de heer J. Roozeboom Granaatstraat 38
7554 TR Hengelo
e-mail: info@rocartech.nl

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rocar-Tech Garage Equipment B.V., neem dan contact op met Rocar-Tech Garage Equipment B.V., de heer J. Roozeboom via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement

De snelste weg naar passend equipment! Tel: +31 (0)74 259 41 61 E-mail: info@rocartech.nl